Bộ phận Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn BP Hoàng Thị Cương
Điện thoại: 0983 259 988
Email: hoangcuongistnu@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn BP Hồ Tố Quyên
Điện thoại: 0989 660 040
Email: Lucky77k4@gmail.com
Uỷ viên BCH Công đoàn BP Mai Anh Linh
Điện thoại: 0978 543 876
Email: mailinh.mai7@gmail.com
Uỷ viên BCH Công đoàn BP Bùi Văn Tuyển
Điện thoại: 0967 773 557
Email: tuyenbui.istnu@gmail.com
Uỷ viên BCH Công đoàn BP Bùi Cao Đại
Điện thoại: 0983 722 900
Email: daikhoaqt@gmail.com