Đại học Thái Nguyên

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Khoa Quốc tế

0

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA:

Bí thư Phạm Thị Nhật Anh
Điện thoại: 0974937697
Email: nhatanh685@gmail.com
Phó bí thư Nguyễn Khắc Bảo Trung
Điện thoại: 0973822555
Email: davidnguyenkhac@gmail.com
Ủy viên Vũ Thạch Tú
Điện thoại: 0912022999
Email:vutu1212@gmail.com

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI:

Bí thư Phạm Thị Nhật Anh
Điện thoại: 0974937697
Email: nhatanh685@gmail.com
Phó bí thư Nguyễn Khắc Bảo Trung
Điện thoại: 0973822555
Email: davidnguyenkhac@gmail.com
UVBTV Vũ Thạch Tú
Điện thoại: 0912022999
Email: vutu1212@gmail.com
UVBTV Phạm Thị Tuấn Linh
Điện thoại: 0984662357
Email: tuanlinhpham0802@gmail.com
UVBTV Hoàng Thanh Tùng
Điện thoại: 0967212000
Email: tungalex.93.is@gmail.com
UVBTV Trần Thị Việt Hà
Điện thoại: 01673364649
Email: tranviethatnis@gmail.com
UVBTV Lê Đức Anh
Điện thoại: 0972935368
Email: ducanhle297@gmail.com
UVBTV Lê Quốc Bảo
Điện thoại: 01654693918
Emai: lequocbao27395@gmail.com
UVBTV Trần Thị Quỳnh Anh
Điện thoại: 01638332795
Email: quynhanhtran.2708@gmail.com

 

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN:

Chủ tịch Nguyễn Khắc Bảo Trung
Điện thoại: 0973822555
Email: davidnguyenkhac@gmail.com
UVBTK Phan Kim Khánh
Điện thoại: 01659724129
Email: jeamskhanh@gmail.com

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

Văn phòng Hồ Tố Quyên
Điện thoại: 0989660040
Email: lucky77k4@gmail.com

Email: vanphongdoankqt@gmail.com


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/istneduv/public_html/istn.edu.vn.vi/wp-includes/functions.php on line 3728