Danh sách cán bộ Tổ Thông tin – Thư viện

I. Giới thiệu chung.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý cổng thông tin điện tử của Khoa. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, quản lý công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ, khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

II. Đội ngũ cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ
1 Dương Văn Vũ
ĐT: 01699246895
Email: duongvutnu@gmail.com
Tổ trưởng
2 Phạm Thị Thủy
ĐT: 0973312235
Email: phamthuytd89@gmail.com
Chuyên viên
3 Hoàng Ngọc Bích
ĐT: 0985733666
Email: hoangbich733666@gmail.com
Chuyên viên
4 Nguyễn Mai Hương
Email: maihuong1206@gmail.com
Chuyên viên
5 Hà Anh Dũng
ĐT: 01299200692
Email: dungxtn@gmail.com
Chuyên viên
6 Hà Thị Tình
ĐT: 01644172151
Email: hahuongtinh@gmail.com
Chuyên viên