Lịch tuần (14/08/2017 đến 20/08/2017)
Trực lãnh đạo tuần: ThS. Trần Lưu Hùng
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú

Thứ 2

( 14/08/2017 )

08h30

Làm việc với trường Đại học Trường Vinh, Đài Loan

- Đại diện trường Đại học Trường Vinh, Đài Loan;

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác Quốc tế;

- CSGDĐHTV&ĐVTT: đại diện lãnh đạo phòng/bộ phận QLKH&HTQT Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Khoa học, Khoa Quốc tế.

GS.TS Đặng Văn Minh Phòng họp 3 ĐHTN Hoạt động
09h00

Họp Ban chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế

(Nội dung: Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ Khoa Quốc tế, nhiệm kỳ 2017-2020)

- Ban chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế;

- Cán bộ VP Chi bộ Khoa Quốc tế,

Bí thư Chi bộ Khoa Quốc tế Phòng họp tầng 2 KQT Hoạt động
10h30

Đón đoàn trường ĐH Chang Gung – Đài Loan sang giao lưu với Khoa Quốc tế

- Đoàn trường Chang-Gung (3giáo viên, 19 sinh viên);

- KQT: Bộ phận HTQT

Bộ phận HTQT Khoa Quốc tế Hoạt động

Thứ 3

( 15/08/2017 )

08h00

Phổ biến “Quy định tổ chức đào tạo học phần thực tập và khóa luận tốt nghiệp”

- Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Tổ ĐT,KH&HTQT;

 - Giáo viên hướng dẫn;

- Các bộ môn;

- Sinh viên khoá 3, sinh viên khoá 2 tham gia thực tập tốt nghiệp.

Tổ ĐT,KH&HTQT Hội trường Trung tâm học Liệu Hoạt động

Thứ 4

( 16/08/2017 )

14h00

Họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ, cấp Đại học cho tập thể, cá nhân trong toàn Đại học

- Ban Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên

Giám đốc ĐHTN Phòng họp 2 ĐHTN Hoạt động
14h00

Họp thảo luận dự thảo Quy định tuyển sinh và đào tạo tình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Đào tạo, các chuyên viên phụ trách lĩnh vực được giao.

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học thành viên (phụ trách công tác đào tạo sau đại học), đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Phòng họp 1 ĐHTN Hoạt động

Thứ 5

( 17/08/2017 )

09h00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2016

- Thành viên HĐ nghiệm thu;

- Chủ nhiệm đề tài

(Có thông báo riêng)

Chủ tịch hội đồng Phòng họp tầng 1 Nhà T1 Hoạt động

Thứ 6

( 18/08/2017 )

07h30

Sinh viên Khoa Quốc tế giao lưu văn hóa Việt Nam với sinh viên trường Chang Gung – Đài Loan

(7h30 - 11h00)

-BCN Khoa

-Bộ phận HTQT

-Tổ CTHSSV & CSVC

-Đoàn Thanh niên CSHCM

-Tổ TT & TT

- Sinh viên K7- KQT

Ban chủ nhiệm Khoa Hội trường TTHL Hoạt động
14h00

Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên

- ĐHTN: Ban Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên;

- Các CSGDĐHTV& ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Giám đốc ĐHTN Phòng họp 2 ĐHTN Hoạt động