Lịch tuần (23/10/2017 đến 29/10/2017)
Trực lãnh đạo tuần: TS. Đỗ Lệ Hà
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú