Lịch tuần (19/06/2017 đến 25/06/2017)
Trực lãnh đạo tuần: ThS. Trần Lưu Hùng
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú

Thứ 2

( 19/06/2017 )

08h00

Họp tiếp đoàn kiếm tra năm học 2016-2017 theo QĐ số 879/QĐ - ĐHTN ngày 17/5/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

-BCN Khoa:

- PGS.TS Hoàng Văn Phụ

- ThS.S.Trần Lưu Hùng;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc:

- ThS. Trần Anh Vũ;

 - Th.S. Đặng Hoàng Hà;

-  Th.S. Hoàng Thị Cương;

-  ThS. Đào Xuân Thanh

- Lãnh đạo Bộ môn: TS. Dương Đức Minh; ThS. Mai Anh Linh

- Bộ Phận Khảo thí

PGS.TS. Hoàng Văn Phụ Phòng họp tầng 2 KQT Hoạt động
10h00

Làm việc với các Trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ của ĐHTN

- TS. Dương Đức Minh

GS.TS. Đặng Văn Minh Phòng họp 1 ĐHTN Hoạt động

Thứ 3

( 20/06/2017 )

08h00

Họp thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên

GVCN tất cả các lớp từ K3 đến K6

Tổ Đào tạo, Khoa học & Hợp tác quốc tế Phòng họp tầng 2 KQT

Đã có thay đổi

Thứ 4

( 21/06/2017 đến 24-06-2017 )

06h00

Tham gia coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 từ ngày 21/6/2017 – 24/6/2017

(Danh sách CBVC tham gia coi thi theo Quyết định)

Hoạt động

Thứ 6

( 23/06/2017 )

08h00

Tổ chức vòng sơ loại “Cuộc thi tiếng Hàn”

- Sở ngoại vụ Tỉnh Thái Nguyên;

- Khoa Quốc tế;

- Học viên tiếng Hàn,

Khoa Quốc tế Hội trưởng tầng 1 KQT

Đã có thay đổi

08h30

Họp góp ý, chỉnh sửa các biểu mẫu thống kê, phân tích học sinh sinh viên của ĐHTN

- ĐHTN: Ban Công tác Học sinh sinh viên;

- Các CSGD ĐHTV & KTT: chuyên viên phụ trách công tác thống kê học sinh sinh viên.

TS. Nguyễn Tất Thắng Phòng họp 2 ĐHTN Hoạt động

Chủ nhật

( 25/06/2017 )

08h00

Cuộc thi nói tiếng Hàn

- Sở ngoại vụ Tỉnh Thái Nguyên;

- Tỉnh Gyeongsangbuk- Hàn Quốc;

 - Đại diện các trưởng ĐH, CĐ trong tỉnh Thái Nguyên

- Khoa Quốc tế;

- Học viên tiếng Hàn,

Khoa Quốc tế Khu tầng trệt; Phòng họp 1 - Toà nhà T1

Đã có thay đổi