Lịch tuần (16/07/2018 đến 22/07/2018)
Trực lãnh đạo tuần: GS. TS. Nguyễn Duy Hoan
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú

Thứ 3

( 17/07/2018 )

09h00

Họp với các lớp các lớp DBA1, MBA1, MATE2 và MATE3 về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp.

- Ban chủ nhiệm Khoa;

- Cán bộ quản lý và Ban cán sự các lớp DBA1, MBA1, MATE1 và MATE 3

ThS. Trần Lưu Hùng Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động

Thứ 5

( 19/07/2018 )

14h00

Giao ban công tác phối hợp quản lý sinh viên và đảm bảo an ninh trật tự  06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện công tác 06 tháng cuối năm 2018

- Đại biểu mời ;

- ĐHTN: Ban Giám đốc; Ban Công tác HSSV;

- Các CSGDĐHTV, Khoa trực thuộc, Phân hiệu ĐHTN và các Trung tâm: lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác HSSV.

- Đại diện Lãnh đạo phòng (tổ) CTHSSV, cán bộ phụ trách công tác phối hợp quản lý sinh viên và đảm bảo an ninh trật tự.

PGS.TS Trần Viết Khanh Phòng họp 1 ĐHTN Hoạt động