Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Khoa Quốc tế

0 319

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA:

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC VỤ
Mai Anh Linh
Điện thoại: 0978543876
Email: mailinh.mai7@gmail.com
Bí thư
Nguyễn Trọng Hoá
Điện thoại: 0986050007
Email: tronghoa0310@gmail.com
Phó bí thư
Trần Thị Việt Hà
Điện thoại: 01673364649
Email: tranviethatnis@gmail.com
Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI:

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC VỤ
Vũ Thạch Tú
Điện thoại: 0912022999
Email: vutu1212@gmail.com
UVBCH
Lê Quốc Bảo
Điện thoại: Lê Quốc Bảo
Email: lequocbao27395@gmail.com
UVBCH
Nguyễn Mạnh Linh
Điện thoại: 01658393288
Email: manhlinh0303@gmail.com
UVBCH
Đỗ Hoành Tuấn
Điện thoại: 0983065700
Email: tuanhoanhdo@gmail.com
UVBCH
Phạm Kiều My
Điện thoại: 0949229556
Email: kieumyk5is@gmail.com
UVBCH
Lê Thị Hồng Linh
Điện thoại: 0996282896
Email: honglinh.istn@gmail.com
UVBCH
Phạm Thị Hải Yến
Điện thoại: 01683781590
Email: haiyena12k66@gmail.com
UVBCH
Dư Thị Hà
Điện thoại: 0977880138
Email: hadt.istnu@gmail.com
UVBCH

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN:

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC VỤ
Mai Anh Linh
Điện thoại: 0978543876
Email: mailinh.mai7@gmail.com
Chủ tịch
Trần Thị Việt Hà
Điện thoại: 01673364649
Email: tranviethatnis@gmail.com
UVBTK

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC VỤ
Trần Thị Việt Hà
Điện thoại: 01673364649
Email: tranviethatnis@gmail.com
Văn phòng

Email: vanphongdoankqt@gmail.com