Danh sách cán bộ Tổ Thông tin – Thư viện

0 746

I. Giới thiệu chung.

Là đơn vị tham mưu giúp việc cho Trưởng khoa trong việc quản trị cổng thông tin điện tử của Khoa. Là đơn vị thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Khoa Quốc tế.

II. Đội ngũ cán bộ

 

 STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
1
TS. Đỗ Lệ Hà
Điện thoại: 0912660336
Email: doleha@tnu.edu.vn
Phó trưởng khoa / Phụ trách tổ
2
Phạm Thị Thủy
Điện thoại: 0973312235
Email: phamthuytd89@gmail.com
Chuyên viên
3
Hoàng Ngọc Bích
Điện thoại: 0979598030
Email: hoangbich733666@gmail.com
Chuyên viên
4
Hà Anh Dũng
Điện thoại: 01299200692
Email: dungha@tnu.edu.vn
Chuyên viên