Giới thiệu

Khoa Quốc tế (International School)được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Thái Nguyên có chức năng đào tạo Đại học, sau Đại học thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội, sự sống và quản lý tài nguyên – môi trường.

Chương trình đào tạo tại Khoa Quốc tế được xây dựng theo phương thức “Nhập khẩu chương trình tiên tiến” từ 2 trường đại học lớn là Đại học Manchester Metropolitan và Đại học De Montfort, Vương Quốc Anh. Quá trình tổ chức đào tạo hoàn toàn sử dụng khung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy của Anh và một số nước tiên tiến khác như Mỹ, Đức, Canada…

———————————————————————————————

Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên

Hotline:0280 3901 678

Email: kqt@is.tnu.edu.vn  Website: is.tnu.edu.vn

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên