Kế hoạch đào tạo khoá VI

0 39

Căn cứ tờ trình số ý kiến đề xuất của bộ môn cơ bản về việc điều phối giảng viên và điều chỉnh khung chương trình đào tạo tiếng anh năm học tiếng anh dự bị. Tổ ĐT-KH&HTQT thông báo về việc điều chỉnh kếhoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên khoá VI, nội dung cụ thể như sau:

  1. Kếhoạchđào tạo: Chi tiết trong file đính kèm.
  2. Thời khoá biểu : Chi tiết trong file đính kèm.
  3. Lịch sử dụng giảng đường: Chi tiết trong file đính kèm.
  4. Lịch giảng dạy của giảng viên: Chi tiết trong file đính kèm.

Vậy Tổ ĐT-KH&HTQT thông báo tới các tổ, bộ môn cơ bản và bộ phận trực giảng đường về việc điều chỉnh kế hoạch giảng day năm học 2016-2017 của sinh viên khoá VI. Đề nghị tổ CT-HSSV thông báo tới toàn thể sinh viên các lớp được biết và thực hiện theo kế hoạch đào tạo đã điều chỉnh từ ngày 05/09/2016.

Xin trân trọng cảm ơn./.