Đại học Thái Nguyên

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế

0 12

Ngày 05/6/2017, Khoa Quốc tế tổ chức Lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ theo truyền thống và Lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên bổ nhiệm trưởng và phó trưởng các đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Phòng họp 1 nhà T1.

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan – Trưởng khoa chủ trì sinh hoạt chính trị

Căn cứ Tờ trình và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm của Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký quyết định bổ nhiệm các chức vụ tại Khoa Quốc tế như sau:

Theo Quyết định số 1000/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm lại ThS. Đặng Hoàng Hà, chức vụ Tổ trưởng Tổ Hành chính – Tổng hợp

Quyết định số 1001/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm ThS. Hồ Tố Quyên, chức vụ Tổ phó Tổ Hành chính – Tổng hợp

Quyết định số 1002/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm lại ThS. Đào Xuân Thanh, chức vụ Tổ trưởng Tổ Công tác Học sinh sinh viên

Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm ThS. Nguyễn Trung Hiếu, chức vụ Tổ phó Tổ Công tác Học sinh sinh viên

Quyết định số 1004/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm ThS. Trần Anh Vũ, chức vụ Tổ phó – phụ trách Tổ Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế

Quyết định số 1005/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Dũng, chức vụ Tổ phó Tổ Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế

Quyết định số 1006/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm ThS. Hoàng Thị Cương, chức vụ Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Quyết định số 1007/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm TS. Dương Đức Minh, chức vụ Trưởng bộ môn Khoa học Cơ bản

Quyết định số 1010/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm lại ThS. Nguyễn Tú Anh, chức vụ Phó Trưởng bộ môn Kinh tế Quản lý

Quyết định số 1011/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm ThS. Mai Anh Linh, chức vụ Phó Trưởng bộ môn Kinh tế Quản lý

Đặc biệt, được sự tạo điều kiện của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Khoa Quốc tế được bổ sung thêm nhân lực là cán bộ lãnh đạo các Ban của ĐHTN, gồm:

Quyết định số 1008/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm TS. Mai Anh Khoa, Phó trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – ĐHTN, kiêm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Khoa học Sự sống

Quyết định số 1009/QĐ-ĐHTN, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh, Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế – ĐHTN, kiêm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kinh tế Quản lý

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Tổ, Bộ môn trực thuộc

Thừa ủy quyền của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, GS.TS. Nguyễn Duy Hoan – Trưởng khoa Quốc tế đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho từng đồng chí lãnh đạo các đơn vị được bổ nhiệm. Sự lớn mạnh của Khoa Quốc tế chính là sự thành công của các đơn vị trực thuộc cộng lại, vì vậy Trưởng khoa mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục sát cánh cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức xây dựng Khoa Quốc tế ngày càng vững mạnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nhật Anh – Tổ Hành chính Tổng hợp