Lịch tuần (12/11/2018 đến 18/11/2018)
Trực lãnh đạo tuần: TS. Đỗ Lệ Hà
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú

Thứ 2

( 12/11/2018 )

09h00

Họp Ban chấp hành công đoàn, Ban nữ công - về việc xét khen thưởng phong trào thi đua “giỏi việc trường - đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020.

- Ban chấp hành Công đoàn bộ phận (CĐBP),

- Tổ trưởng các tổ công đoàn, 

- Ban nữ công.

Chủ tịch công đoàn Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động

Thứ 4

( 14/11/2018 )

08h30

Họp xét các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2018-2019 cho sinh viên

- ThS. Trần Lưu Hùng;

- ThS. Đào Xuân Thanh;

- ThS. Trần Anh Vũ;

- ThS. Hoàng Tiến Dũng

- ThS. Hoàng Thị Cương

- ThS. Trần Thị Hạnh

- ThS. Nguyễn Ngọc Hà

ThS. Trần Lưu Hùng Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động
14h00

Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kinh tế và Quản lý

Toàn thể giảng viên Bộ môn Kinh tế và Quản lý

Bộ môn KT&QL Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động

Thứ 5

( 15/11/2018 )

08h30

Họp giao ban lãnh đạo Khoa Quốc tế  tháng 11/2018

- Ban chủ nhiệm Khoa;

- Lãnh đạo các tổ chức năng và bộ môn;

- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV.

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động

Thứ 6

( 16/11/2018 )

14h00

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gặp mặt Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư của Đại học Thái Nguyên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

- Theo Giấy mời riêng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên Hội trường UBND Hoạt động