Lịch tuần (22/04/2019 đến 28/04/2019)
Trực lãnh đạo tuần: TS. Hà Xuân Linh
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú

Thứ 2

( 22/04/2019 )

14h00

 Họp BCH CĐBP Khoa

BCH CĐBP Khoa

Chủ tịch CĐBP Phòng họp tầng 2 KQT Hoạt động
15h00

Đ/c Trần Lưu Hùng trình bày Đề án được Trưởng Khoa phân công

- BCNK;

- Trưởng phó các đơn vị chức năng , bộ môn và các tổ chức đoàn thể

TS. Hà Xuân Linh Phòng họp 1 Nhà T1B Hoạt động

Thứ 3

( 23/04/2019 )

14h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên nghỉ học quá số tiết quy định.

Theo QĐ

Chủ tịch HĐ Phòng họp tầng 2 KQT Hoạt động
15h00

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học và Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

 

 

Theo CV số 598/ĐHTN-TCCB, ngày 17/4/2019 của Giám đốc ĐHTN;

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung tâm Hội nghị ĐHTN Hoạt động

Thứ 6

( 26/04/2019 )

08h00

Họp cán bộ chủ chốt Khoa Quốc tế

- BCNK;

- Trưởng phó các đơn vị chức năng , bộ môn và các tổ chức đoàn thể

TS. Hà Xuân Linh Phòng họp 1 Nhà T1B Hoạt động