Lịch tuần (24/09/2018 đến 30/09/2018)
Trực lãnh đạo tuần: GS. TS. Nguyễn Duy Hoan
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú