Lịch tuần (14/01/2019 đến 20/01/2019)
Trực lãnh đạo tuần: GS. TS. Nguyễn Duy Hoan
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú

Thứ 2

( 14/01/2019 )

08h00

Họp tổ Đảng HC-TH; CT. HSSV và ICC

Toàn thể Đảng viên Tổ Đảng HC-TH, CT. HSSV và ICC

Tổ trưởng tổ đảng HC - TH, CT HSSV & ICC Phòng họp tầng 2 KQT Hoạt động
09h00

Họp về việc giải quyết thu và truy thu tiền phí sử dụng điều hòa của sinh viên

- Ban CNK

- Trưởng, phó các Tổ chức năng

- Phó bí thư Liên chi đoàn

- BP. Tài chính

BCNK Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động
16h00

- Triển khai hoạt động ĐTN – HSV Tháng 1/2019

- Triển khai lao động đoạn đường tự quản chào mừng năm mới 2019

- Chuẩn bị hội nghị các câu lạc bộ Khoa 

- BCH ĐTN - HSV KQT

- Bí thư, chi hội trưởng K5.6.7.8

- Đại diện chi đoàn cán bộ 

ĐTN Phòng họp tầng 2 nhà điều hành Hoạt động

Thứ 5

( 17/01/2019 )

14h30

Họp xét học bổng cho sinh viên nước ngoài

Theo QĐ thành lập hội đồng

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan Phòng họp tầng 2 KQT Hoạt động

Thứ 6

( 18/01/2019 )

08h00

Họp thống nhất triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”

- ThS. Trần Lưu Hùng;

- ThS. Đào Xuân Thanh.

Phó GĐ Trần Viết Khanh Phòng họp 1 ĐHTN Hoạt động