Lịch tuần (15/01/2018 đến 21/01/2018)
Trực lãnh đạo tuần: PGS.TS. Hoàng Văn Phụ
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú

Thứ 3

( 16/01/2018 )

08h30

Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng anh cho SV Khoa Quốc tế

- Ban chủ nhiệm Khoa;

- Lãnh đạo Tổ ĐT, Khảo thí, HSSV;

-  Đoàn thanh niên;

- Bộ môn Cơ bản và tất cả giảng viên dạy tiếng Anh của Khoa.

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động

Thứ 4

( 17/01/2018 )

15h00

- Gặp mặt BCH HSV sau khi kiện toàn

- Triển khai hoạt động Hội sinh viên năm học 2018 – 2019

- xây dựng kế hoạch triển khai câu lạc bộ Tiếng anh và câu lạc bộ khởi nghiệp.

- BCH HSV KQT

- Câu lạc bộ tiếng anh

- CLB khởi nghiệp

Chủ tịch HSV Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động

Thứ 5

( 18/01/2018 )

08h00

Học tập triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng Khóa XII của Đảng bộ Khối cơ quan ĐHTN

- Toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên thuộc Đảng bộ KCQ ĐHTN (Có thông báo chi tiết)

Bí thư Đảng ủy KCQ Hội trường TTHL Hoạt động
14h00

Hội nghị tổng kết hoạt động CNTT – Thư viện của ĐHTN năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo văn phòng và các ban chức năng;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng/Trung tâm/Bộ phận CNTT-TV;

- Trung tâm học liệu: Ban giám đốc; Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

Phòng họp 1 GS.TS Đặng Kim Vui Hoạt động

Thứ 6

( 20/01/2018 )

09h00

- Xây dựng kế hoạch phát triển tiếng anh trong sinh viên Khoa Quốc tế phối hợp tổ chức các hoạt động tại trường THPT trên địa bàn năm học 2018 – 2019

- BCH Hội sinh viên KQT

-  Câu lạc bộ tiếng anh

Chủ tịch HSV Phòng họp tầng 2 Khoa Quốc tế Hoạt động