Lịch tuần (18/11/2019 đến 24/11/2019)
Trực lãnh đạo tuần: TS. Hà Xuân Linh
Ngày - Tháng Thời gian Nội dung Thành Phần Chủ Trì Địa Điểm Ghi chú