TB: Đăng ký tham gia khóa học đào tạo giảng viên

0 58

Kính gửi:

– Các trường đại học thành viên;

– Văn phòng và các ban chức năng;

– Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai;

– Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế.

Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Việt nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện chương trình “Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững” cho Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) triển khai năm 2019. Các chuyên gia Vương quốc Anh đã cùng các chuyên gia Việt Nam và Học viện khảo sát nhu cầu đào tạo, thiết kế chương trình, tài liệu và tổ chức các khóa đào tạo dành cho các cán bộ nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên thông báo đến các trường đại học thành viên, Văn phòng và các ban chức năng, Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai; Khoa ngoại ngữ, Khoa Quốc tế đăng ký tham gia khóa học, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Phát triển đội ngũ chuyên gia giảng dạy về “Kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu” đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt nam vì mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở tham dự khóa tập huấn tại Hà Nội và trực tiếp giảng dạy tại Việt Nam với sự hướng dẫn của chuyên gia đến từ đại học Coventry, Vương quốc Anh

2. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: 05 ngày từ 30/9/2019 tới 4/10/2019 (sáng từ 9h00 tới 12h00; chiều từ 13h30 tới 16h30);

– Địa điểm: Phòng học tầng 5 – Nhà B, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, địa chỉ 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Đối tượng:

Yêu cầu chung

Cơ quan quản lý học viên đồng ý cử tham dự khóa bồi dưỡng và cam kết cử học viên tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng về “Kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu” theo kế hoạch của Học viện vào tháng 11 năm 2019.

Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) tương đương bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Yêu cầu cụ thể

Nhóm giảng dạy chuyên đề học thuật

Trình độ tiến sĩ; Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm công tác giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hoặc có tham gia trình bày tại các hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế;

Là tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong thời gian 05 (năm) năm tính đến thời điểm đăng ký tham dự. (Đối với học viên dự kiến giảng dạy chuyên đề Kỹ năng viết bài báo quốc tế cần có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục ISI/Scopus)

Nhóm giảng dạy chuyên đề quản lý

Trình độ thạc sỹ; có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã tham gia trình bày tại các hội thảo khoa học/ hội nghị chuyên ngành trong nước và quốc tế;

Là chủ nhiệm của ít nhất 01 nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở đã hoàn thành trong thời gian 05 (năm) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký;

Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm công tác quản lý khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

(*). Ưu tiên tuyển chọn các học viên đã tham dự chương trình “Bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu” do chuyên gia Vương quốc Anh giảng dạy tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5, 6 năm 2019.

4. Nội dung chính của khóa học

– Kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Vương quốc Anh;

– Kỹ năng giảng dạy cơ bản;

– Thiết kế chương trình bồi dưỡng về Kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu;

– Hướng dẫn sử dụng công cụ, phương tiện giảng dạy;

– Kỹ năng giảng dạy và quản lý lớp học nâng cao;

– Kỹ năng giảng dạy các chuyên đề thuộc nhóm học thuật (chất lượng nghiên cứu, viết bài báo khoa học, đánh giá tác động nghiên cứu, chuyển giao tri thức);

– Kỹ năng giảng dạy các chuyên đề thuộc nhóm quản lý (quản lý nhiệm vụ KHCN, quản lý nhóm nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp thuyết trình và phát triển nghề nghiên cứu).

5. Giảng viên: Các chuyên gia thuộc đại học Coventry, Vương quốc Anh (có trợ giảng là các chuyên gia Việt nam trong dự án).

6. Ngôn ngữ: Giảng dạy và tài liệu bằng tiếng Anh.

7. Chi phí:

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo & Hội đồng Anh tài trợ các chi phí: giảng viên, tài liệu, văn phòng phẩm và phòng học;

Các học viên hoặc đơn vị cử học viên chi trả: chi phí ăn, ở và đi lại của học viên (nếu có).

8. Trách nhiệm và quyền lợi của học viên sau khóa học

Kết thúc khóa đào tạo trên, các học viên sẽ được mời giảng dạy các chuyên đề trong khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu” cho các cán bộ nghiên cứu trẻ tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đại học Coventry và chuyên gia Việt Nam (dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2019).

Các học viên sẽ được mời tham gia đội ngũ chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo triển khai các khóa bồi dưỡng liên quan theo kế hoạch đào tạo từ năm 2020.

9. Các mốc thời gian chính:

– Thời hạn nhận hồ sơ trực tuyến trước 17 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2019.

– Thông báo danh sách các học viên được chọn tham dự chương trình qua email trong ngày 20 tháng 9 năm 2019.

– Học viên xác nhận tham dự lớp học trước 17h00 ngày 24 tháng 9 năm 2019 qua email.

Cán bộ đủ điều kiện đăng ký tham dự bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến theo đường dẫn sau đây: https://forms.gle/7Tn3rezdgubjTmps7

Thông tin chi tiết về chương trình tại: https://drive.google.com/file/d/1UEOKc-U5NnPopQ16shVrZOB2WhD43_ZB/view.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Trần Quang Huy, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, điện thoại: 0904284680, email: huytran@most.gov.vn và Bà Nguyễn Thu Giang, Hội đồng Anh tại Việt Nam, điện thoại: 0912237845, email: Giang.Nguyen@britishcouncil.org.vn.

Trân trọng thông báo!