TB: Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đại Học Chính Quy Năm 2018 – Khoa Quốc Tế – Đại học Thái Nguyên Hình Thức Xét Tuyển Bằng Điểm Thi THPT Quốc Gia

0 2.085

1. Kế toán – Tài chính

2. Kinh doanh quốc tế

3. Quản trị kinh doanh

4. Quản lý Tài nguyên và Môi trường