TB: Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đại Học Chính Quy Năm 2018 – Khoa Quốc Tế Đại học Thái Nguyên Hình Thức Xét Tuyển Bằng Học Bạ

0 444

1. Kế toán – Tài chính

2. Kinh Doanh quốc tế

3. Quản trị Kinh doanh

4. Quản lý Tài nguyên và Môi trường