TB SỐ 3 – HỘI THẢO QUỐC TẾ GLOCALL 2019 “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ”

0 249

        THÔNG BÁO SỐ 3

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ GLOCALL NĂM 2019

 “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ”

 

Tiếp theo thông báo số 1524/TB-ĐHNN ngày 03/12/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng xin trân trọng gửi thông báo một số nội dung quan trọng của Hội thảo Quốc tế Glocall năm 2019 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ” cụ thể như sau:

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 • Thời gian: Ngày 8, 9 và 10 tháng 8 năm 2019
 • Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
 1. Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
 1. Nội dung Hội thảo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.
 2. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: Tiếng Anh
 3. Kỷ yếu Hội thảo: Ban Tổ chức sẽ phát hành kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN. Các báo cáo toàn văn có chất lượng tốt sẽ được chọn đăng trong kỷ yếu của hội thảo.
 4. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài:

5.1. Đăng ký tham dự:

01/12/2018

~

15/3/2019

Thời hạn nhận Tóm tắt báo cáo bằng tiếng Anh trên website chính thức của GLoCALL năm 2019:https://glocall.org/

GLoCALL

glocall.org

CALL FOR PAPERS. Invitation to GLoCALL 2018 & ChinaCALL 2018 presenters to submit papers to two special issues on CALL and the use of Technologies for Learning.

30/4/2019 Gửi thông báo đối với Báo cáo được lựa chọn phát biểu tại Hội thảo
01/6/2019 Hạn cuối nhận đăng ký tham dự và báo cáo tại Hội thảo

(Mẫu đăng ký tham dự đính kèm theo thông báo hoặc đăng ký trực tiếp theo đường link:http://glocall2019.ufl.udn.vn

15/7/2019 Hạn cuối nhận đăng ký tham dự (không có báo cáo) tại Hội thảo
7/6/2019 Thông báo Chương trình Hội thảo
30/6/2019 Hạn cuối nhận Báo cáo toàn văn website chính thức của GLoCALL năm 2019 của ĐHNN – ĐHĐN :http://glocall2019.ufl.udn.vn

(Xem hướng dẫn trình bày báo cáo toàn văn tại địa chỉ website trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng: http://ufl.udn.vn/glocall2019

7/8/2019 Hạn cuối nhận đăng ký tham dự chính thức
7/8/2019 Hạn cuối nhận bài Báo cáo thuyết trình trực tuyến qua website
8/8/2019 Workshop
9-10/8/2019 Hội thảo

 • Lưu ý với các tác giả: Tác giả được xét duyệt toàn văn báo cáo phải tham dự và báo cáo tại Hội thảo thì mới được nhận kỷ yếu Hội thảo.
 • Hình thức trình bày bài viết: (Kèm theo thông báo này)
 • Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Báo cáo trình bày tại GLoCALL 2019 có thể ở các dạng:

  + Thuyết trình (Oral Presentations): Mỗi báo cáo được trình bày thời lượng 20 phút báo cáo, 15 phút thảo luận.  Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm PPT 2007.

  + Trình bày Poster (Poster Presentations): Mỗi báo cáo được trình bày trong 01 trang giấy khổ 60x160cm, định dạng ảnh jpg. Tác giả gửi thiết kế poster định dạng ảnh jpg.

 • Tác giả gửi slide/poster về Ban tổ chức trước 7/8/2019 qua website http://glocall2019.ufl.udn.vn Tiêu đề thư ghi rõ: Slide/Poster Glocall 2019. Ban tổ chức hỗ trợ lưu slide vào laptop, in và treo khung standee tại ngày Hội thảo.
 1. Lệ phí tham dự Hội thảo:
 • Phí phát biểu và gửi bài đăng kỷ yếu tại Hội thảo: 1.500.000 đồng/người (bao gồm phí thẩm định, kỷ yếu, phí tham dự Hội thảo và ăn trưa buffet ngày 9-10/8/2019, Gala Dinner tối ngày 9/8/2019).
 • Phí phát biểu và gửi bài đăng kỷ yếu tại Hội thảo đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội: 1.200.000 đồng/người.
 • Phí tham dự Hội thảo: 800.000 đồng/người (bao gồm kỷ yếu, phí tham dự, ăn trưa buffet của ngày 8-9/8/2019, Gala Dinner tối ngày 9/8/2019).
 • Phí phát biểu và gửi bài đăng kỷ yếu tại Hội thảo trước ngày 15/07/2019: 1.200.000 đồng/người.
 • Phí nhận Kỷ yếu: 250.000 đồng/quyển.
 • Để thuận tiện cho việc thẩm định và biên tập bài, đề nghị sau khi chuyển khoản, tác giả chụp minh chứng chuyển khoản và gửi về địa chỉ email: oric@ufl.udn.vnChúng tôi sẽ chỉ tiến hành thẩm định và biên tập bài sau khi nhận được minh chứng đã chuyển khoản kinh phí theo quy định.

  Lệ phí Hội thảo xin gửi trực tiếp về Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng hoặc chuyển khoản theo thông tin:

  Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

  Số Tài khoản: 2009201001192

  Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Chợ mới, TP Đà Nẵng.

  Khi chuyển khoản ghi rõ nội dung chuyển khoản theo định dạng: “Họ, tên đệm viết ắt + Tên – GLoCALL2019”

  Ví dụ người tham dự có tên là Nguyễn Thị Minh Tâm, khi chuyển khoản sẽ ghi rõ nội dung như sau: NTMTAM –GLoCALL2019

  Đại biểu được chính thức xác nhận đăng ký tham dự Hội thảo sau khi đã gửi lệ phí Hội thảo theo quy định trên.

   

  Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức Hội thảo thông qua phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.

  Địa chỉ liên hệ:

  Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế

  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

  131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

  ĐT: 02363. 699 340 – Fax: 02363. 699 338