TB: Về việc đăng ký tham gia phỏng vấn học bổng Đài Loan

0 173

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Giao Thông (Đài Loan), Đại học Quốc gia Giao Thông sẽ đến làm việc với Đại học Thái Nguyên và giới thiệu về các chương trình học bổng đại học và sau đại học của Nhà trường, chương trình như sau:

Thời gian: 10h00 – 11h30 ngày 19/9/2018.

Địa điểm: Phòng họp T1B – Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên.

Nội dung: Giới thiệu các chương trình học bổng của Đại học Quốc gia Giao Thông và phỏng vấn các ứng viên có nhu cầu.

Lĩnh vực đào tạo: Kỹ thuật, Công nghệ, Môi trường, Khoa học, Quản trị, Ngôn ngữ, Văn hóa, Giáo dục…

Bậc đào tạo: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Đối tượng: Cán bộ, giảng viên và sinh viên các chuyên ngành có liên quan.

(Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng, thời gian học, hồ sơ và điều kiện ứng tuyển… của Đại học Quốc gia Giao Thông được đính kèm theo Thông báo này.)

Khoa Quốc tế đề nghị các Tổ, Bộ môn thông báo rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên để tham dự và ứng tuyển. Danh sách đăng ký phỏng vấn được gửi về Tổ Đào tạo trước 17h00 ngày 15/9/2018.