Tổ chức Đảng

0 776
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đ/c Đỗ Lệ Hà
Điện thoại: 0912660336
Email: doleha@tnu.edu.vn
Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa
Đ/c Trần Lưu Hùng
Điện thoại: 0963241279
Email:tranluuhung1979@gmail.com
Phó Bí thư Chi bộ; Phó trưởng Khoa
Đ/c Đặng Hoàng Hà
Điện thoại: 0977058626
Email: danghoanghavn@gmail.com
Chi ủy viên; Tổ trưởng Tổ Hành chính – Tổng hợp
Đ/c Dương Đức Minh
Điện thoại: 0968747733
Email: dinhdd@tnu.edu.vn
Chi ủy viên; Trưởng BM Khoa học cơ bản
Đ/c Hồ Tố Quyên
Điện thoại: 0989660040
Email: quyenht@tnu.edu.vn
Chi ủy viên, Tổ phó Tổ Hành chính – Tổng hợp