Tọa đàm “Vai trò của giảng viên và phương pháp giảng dạy tích cực”

0 239

Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố, liên quan đến người dạy, người học và các tổ chức hoạt động dạy học, cụ thể như trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm, sự tâm huyết của giảng viên; năng lực của sinh viên; cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo… Do vậy, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, vào ngày 20/6/2018, Khoa Quốc tế- Đại học Thái Nguyên đã tổ chức buổi tọa đàm “Vai trò của giảng viên và phương pháp giảng dạy tích cực”.

Tham dự buổi tọa đàm có sự hiện diện của GS. TS Nguyễn Duy Hoan- Trưởng Khoa Quốc tế, TS Đỗ Lệ Hà- Phó trưởng Khoa Quốc tế, lãnh đạo các Bộ môn cùng các thầy cô giáo đang là giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng của Khoa. Phát biểu tại Tọa đàm, GS.TS Nguyễn Duy Hoan – Trưởng Khoa Quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân đồng thời cũng nhấn mạnh một số định hướng đào tạo của Khoa Quốc tế trong thời gian tới và kỳ vọng Khoa sẽ luôn là một trong những đơn vị đi tiên phong trong đổi mới phương pháp đào tạo, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

GS. TS Nguyễn Duy Hoan phát biểu mở đầu buổi Tọa đàm

Thay mặt Khoa Quốc tế, Th.S Trần Anh Vũ- Tổ phó Tổ Đào tạo đã trình bày Báo cáo về kết quả học tập năm học 2017- 2018 tại Khoa. Trong báo cáo của mình, Th.S Trần Anh Vũ đã trình bày kết quả học tập của sinh viên các khóa trong năm học 2017- 2018 cũng như kết quả đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra theo chương trình được thực hiện vào tháng 3/2018

Buổi tọa đàm đã được lắng nghe nhiều những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo hiện đang là giảng viên cơ hữu cũng như là các thầy cô giáo thỉnh giảng đang tham gia công tác giảng dạy tại Khoa. Các ý kiến tập trung vào việc đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo, về chương trình và phương pháp đào tạo đại học tại Việt Nam nói chung và tại Khoa Quốc tế- Đại học Thái Nguyên nói riêng. Buổi tọa đàm cũng nhận được những chia sẻ về phương pháp giảng dạy tích cực, cách thức hướng dẫn sinh viên tìm, đọc và viết báo cáo thu hoạch sau khi đọc giáo trình, tài liệu tham khảo; các phương pháp kiểm tra, đánh giá đặc biệt trong bối cảnh phát triển nhanh, mạnh của cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và mạng xã hội, đòi hỏi giáo dục, đào tạo phải đi trước đón đầu nhằm đáp ứng những thay đổi mới, mạnh mẽ trong tương lai. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến nên bổ sung các khóa học đào tạo kỹ năng mềm trang bị cho sinh viên nhưng kỹ năng cần thiết về quản lý thời gian, thái độ ứng xử, soạn thảo văn bản, những kỹ năng hữu ích cho sinh viên khi ra trường.

Đây là buổi tọa đàm trao đổi nhằm giúp cho các thầy cô giáo, đặc biệt là các giảng viên trẻ trong Khoa có cơ hội nắm bắt, tích lũy kinh nghiệm; đồng thời trao đổi những vấn đề để từ đó giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, của người học, phù hợp trình độ của thế giới, và nâng tầm ảnh hưởng của Khoa, không chỉ ở trong nước mà còn ở các nước trong khu vực.

Buổi tọa đàm đã kết thúc tốt đẹp với nhiều các ý kiến đóng góp quý báu, là những gợi ý hay giúp Khoa Quốc tế hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của mình trong tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm:

Hà Trang- Tổ TT-TT