“Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018-2019

0 94

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, ngày 29/9/2018 Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018-2019. Đây là khóa học bắt buộc, được tổ chức mỗi đầu khóa học cho các bạn sinh viên khóa mới của Khoa Quốc tế,  chương trình giúp các em nhận thức được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức, trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của khoa, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Th.S Trần Lưu Hùng, Phó Trưởng khoa Quốc tế tham gia chương trình “ Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018-2019

Chương trình có sự tham dự của Th.S Trần Lưu Hùng, Phó Trưởng khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên, bên cạnh đó là các khách mời cùng các cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên Khoa Quốc tế.

Các bạn sinh viên Khoa Quốc tế tham gia buổi “ Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018-2019

Vào buổi sáng tại chương trình “Tuần sinh hoạt công dân“ năm học 2018-2019, các bạn sinh viên đã được tuyên truyền về các nội dung: giáo dục an toàn giao thông, giáo dục giới tính và phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua.

Đại diện phòng CSGT Thái Nguyên, Thượng Úy Đặng Việt Bảo đang phổ biến với sinh viên Khoa Quốc tế về các điều luật giao thông đường bộ.
Thượng Úy Đặng Việt Bảo giao lưu cùng sinh viên Khoa Quốc tế

Đại diện phòng CSGT Thái Nguyên, Thượng Úy Đặng Việt Bảo đã lên chia sẻ về một số điều luật cơ bản về giao thông đường bộ hiện hành, đồng thời cung cấp những thông tin hình ảnh liên quan đến tình hình giao thông hiện nay trên địa bản tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, đồng chí còn đề cao tinh thần, ý thức tự giác khi tham gia giao thông của các bạn trẻ hiện nay trên địa bàn. Tiếp nối chương trình, Trung Tá Nguyễn Ngọc Dĩnh, Phó Trường công an Phường Tân thịnh đã lên trao đổi với các bạn sinh viên về tình hình trật tự, an toàn xã hội và các vụ việc liên quan đến sinh viên trong địa bàn hiện nay. Đồng thời, cung cấp cho các bạn sinh viên các quy định về đăng ký tạm trú và chấp hành các quy định đối với người tạm trú.

Trung Tá Nguyễn Ngọc Dĩnh, Phó Trường công an Phường Tân thịnh đang chia sẻ và trao đổi với các bạn sinh viên Khoa Quốc tế về tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Bên cạnh việc cung cấp các thông tin và kiến thức về giáo dục an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự và nghĩa vụ của sinh viên trên địa bàn. Khoa Quốc tế cũng rất chú trọng đến việc giáo dục phòng chống HIV/AISD cho các bạn sinh viên.

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật dịch tỉnh Thái Nguyên, Cán bộ Khoa phòng chống HIV/AISD đang cung cấp các thông tin cho các bạn SV về các công tác phòng chống HIV/AIDS ở Thái Nguyên hiện nay

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật dịch tỉnh Thái Nguyên, Cán bộ Khoa phòng chống HIV/AISD đã chia sẻ về tệ nạn ma túy, mại dâm ở Việt Nam liên quan đến sinh viên nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm ở Thái Nguyên liên quan đến sinh viên nói riêng. Đồng thời, cũng đưa ra các công tác phòng chống HIV/AIDS ở Thái Nguyên hiện nay giúp các bạn sinh viên có thêm những góc nhìn trực quan và thông tin cụ thể về căn bệnh này.

Khoa Quốc tế phối hợp với phòng PA83, Công an Tỉnh Thái Nguyên phổ biến các nội dung về phòng chống ma túy phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, phòng chống đạo lạ,…

Buổi chiều cùng ngày, các bạn sinh viên được lắng nghe phong trào toàn dân về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, do đại diện phòng PA83, Công an Tỉnh Thái Nguyên phổ biến, cụ thể một số nội dung như sau: công tác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH; một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống ma túy, phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, cung cấp thêm cho các bạn sinh viên về tình hình truyền đạo trái phép ở Thái Nguyên và các công tác phòng chống tội phạm, ma túy và truyền đạo trái phép.

Trung tá Nguyễn Thái Hợp, phòng PA61, Công an Tỉnh Thái Nguyên đang tuyên truyền về Chủ quyền biển đảo tới các bạn sinh viên Khoa Quốc tế

Nắm được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của chủ quyền biển đảo. Khoa Quốc tế đã phối hợp với phòng PA61, Công an Tỉnh Thái Nguyên, đại diện Trung tá Nguyễn Thái Hợp lên tuyên truyền về Chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền, Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật đơn vị hành chính đặc khu đến các bạn sinh viên, nhằm thúc đẩy hơn nữa tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi sinh viên đối với biển, đảo.

Trung tá Nguyễn Thái Hợp giao lưu cùng các bạn sinh viên Khoa Quốc tế
Sinh viên Khoa Quốc tế trong buổi “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018-2019

Thông qua các chuyên đề trong buổi “Tuần sinh hoạt công dân năm học 2018-2019” năm nay, các bạn tân sinh viên K8 đã hiểu hơn về những chuẩn mực về đạo đức, lối sống của sinh viên, hiểu hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam, nắm bắt, tiếp thu được những nội dung bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình tại trường,… Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, đồng thời với sự chuẩn bị chu đáo từ phía Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên và cả sự nỗ lực của bản thân hy vọng rằng các bạn sinh viên sẽ đat được thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Huyền Ngọc- Tổ TT&TT